Beviljade projekt

Från rådgivning till anställning och/eller vidareutbildning

Publicerades den 18 december 2019

Projektägare: Skånes Horn av Afrika

Olika aktivitetspunkter ska hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att komma ut i arbetslivet eller fortsätta med vidare studier för att stärka sina möjligheter till arbete.

Det visar sig i statistik att antalet arbetslösa för gruppen utlandsfödda är 5-6 ggr så hög som svenskfödda. Chansen att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är mycket lägre för andra generationens invandrare och nyanlända från icke europeiska länder eller icke engelsktalande länder. Detta gäller även i nordöstra Skåne.

Syftet med projektet är att hjälpa och stötta unga människor att kunna ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom att öka frekvensen av att bli kallad på anställningsintervju, bli erbjuden en praktikplats/plats på en utbildning eller en anställning inom 6–12 månader.

Projektets olika aktivitetspunkter:

  1. Råd och tips om olika inriktning i gymnasiet samt vad som kravs för att komma in
  2. Stöd till de som inte har tillräckliga grundskola poäng för att kunna göra komplettering och sedan läsa
  3. vidare till gymnasiet, samt har
  4. gjort studiebesök på olika arbetsplatser runt om i landet.
  5. Tränat med utformning av ett aktuellt, korrekt och personligt CV samt skrivit ett personligt brev
  6. Demonstrerat att man är trygg på att kunna uppdatera ett CV/personligt brev
  7. Tränat med att följa upp en jobbansökan och marknadsföra sig för att komma på intervju
  8. Tränat att Hantera olika sorters intervjuer samt knepiga intervjuare, samt uppföljning efter en
  9. intervju

Resultat:

Projektet har skapat aktiviteter som:
1- Studiebesök, bland annat till sjuksköterskeprogrammet och miljötekniska programmet. Därtill digitala studiebesök på Malmö Universitet och Karlstad Universitet
2- Föreläsningar/diskussionsforum
3- Rådgivning för att bli behörig till vidare utbildning, och att utforma ett aktuellt korrekt personligt CV samt skriva ett personligt brev som man känner sig nöjd med

 

Parallellt eller vid sidan av studiebesöken och föreläsningarna har föreningens lokaler varit öppet 6 timmar i veckan så att ungdomarna kan komma för att diskutera eller fråga om individuella intressena, exempelvis om olika inriktning i gymnasiet, samt både vad som kravs och vad som kan förbättra förutsättningarna för att komma in. Vilka strategier finns för vägen ditt (Grundläggande behörighet, högskola prov och reellkompetens).
Det även genomfördes behovsanpassat individ och grupp handledningar, samt telefonrådgivning.

Vi har tagit del av senast forskning kring målgruppens läge för möjligheten till vidareutbildning och arbetsmarknaden i Sverige. Att inom utbildningsväsendet målgruppen inte klarar numera Kring 20% av alla högstadieelever att gå ut grundskolan/9:an med fullständiga betyg, hela 30% av alla gymnasieelever hoppar av gymnasiet och klarar inte att gå ut gymnasiet och en tredjedel av alla högskolestudenter hoppar av studierna och tar inte ut en högskoleexamen. Att vårdutbildningen är bästa alternativet för målgruppen att få anställning efter avslutat studier.

1- En ung tjej från Kristianstad som var klar gymnasiet för 3–4 år sidan fick tips och stöd från projektet för att bli behörig till sjuksköterska utbildning, och det ledde till att hon kom in sjuksköterska programmet på Eskilstuna högskolan
2- 3 ungdomar bestämde efter at ha deltagit projektaktiviteten att läsa olika vårdprogrammen på universiteteter/högskolor som tandläkare, tandhygienist och receptarier. En av de planerade tidigare att läsa Industriellprogrammet men efter har lyssnad Hubinet föreläsning och ställt frågor har han ändrat hans tidigare plan och landat att söka tandläkarutbildning på Malmö Universitet vilket han lyckligtvis kom in också i somras.
3- En ung kvinna som avbröt sjuksköterska utbildning på Linné¬universitetet med anledning av olika orsaker kontaktade projektanställda och fick hjälp vilket resulterade i att hon istället startade Kristianstads högskolan. Hennes högskolepoäng från Linnéuniversitetet krediterades för henne  också.

Vissa deltagare tyckte att det inte skulle hjälpa målgruppens situation oavsett vad vi gör, både på arbetsmarknaden och utbildningsområden, så länge man inte ökar kraven på /sätta krav på företag om personalomsättning och mångfaldsarbete. Därför föreslog de att vi borde inkludera politiker och beslutsfattare i projektaktiviteten, och trots att det låter som ett mycket intressant förslag, ingick inte detta projektets ursprungliga syfte mål, samt på grund av tidsbrist inte hann att diskutera frågan fullständigt. helt enkelt inte hann med heller. Vi därför rekommenderar starkt till andra som vill genomföra ett liknande projekt att ta hänsyn till denna idé.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-12-12
Projektnamn: Från rådgivning till anställning och/eller vidare utbildning
Sökande: Skånes Horn av Afrika, 802455-4605
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i regionalfonden då den såväl gynnar utvecklingen i stadsnära områden som på landsbygden. Målgruppen finns i stadsnära område till stor del.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning:  Ansökan får 340 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: Ett projekt som är väl förankrat i såväl verkligheten som i den forskning som finns på området. Med ett intensivt arbete under projekttiden finns stora möjligheter till goda resultat som kan ge effekter på lång sikt såväl på individnivå som för samhället. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi 2014-2020
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 484 899 kr, varav 324 882 kr finansieras med projektstöd och 160 067 kr finansieras med LAG-pott. Ansökan är med schablon om 40% till övriga utgifter .
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd vilket gör att projektet är fullfinansierat.

Slutlig budget (PS/ÖOS+OR): 474 611 kr (317 990 kr / 156 621 kr)

Ideell tid: 194 920 kr + 109 525 kr(resurs)

 

Dela: