Beviljade projekt

Från rådgivning till anställning och/eller vidareutbildning

Publicerades den 18 december 2019

Projektägare: Skånes Horn av Afrika

Olika aktivitetspunkter ska hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att komma ut i arbetslivet eller fortsätta med vidare studier för att stärka sina möjligheter till arbete.

Det visar sig i statistik att antalet arbetslösa för gruppen utlandsfödda är 5-6 ggr så hög som svenskfödda. Chansen att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden är mycket lägre för andra generationens invandrare och nyanlända från icke europeiska länder eller icke engelsktalande länder. Detta gäller även i nordöstra Skåne.

Syftet med projektet är att hjälpa och stötta unga människor att kunna ta ett steg närmare arbetsmarknaden genom att öka frekvensen av att bli kallad på anställningsintervju, bli erbjuden en praktikplats/plats på en utbildning eller en anställning inom 6–12 månader.

Projektets olika aktivitetspunkter:

  1. Råd och tips om olika inriktning i gymnasiet samt vad som kravs för att komma in
  2. Stöd till de som inte har tillräckliga grundskola poäng för att kunna göra komplettering och sedan läsa
  3. vidare till gymnasiet, samt har
  4. gjort studiebesök på olika arbetsplatser runt om i landet.
  5. Tränat med utformning av ett aktuellt, korrekt och personligt CV samt skrivit ett personligt brev
  6. Demonstrerat att man är trygg på att kunna uppdatera ett CV/personligt brev
  7. Tränat med att följa upp en jobbansökan och marknadsföra sig för att komma på intervju
  8. Tränat att Hantera olika sorters intervjuer samt knepiga intervjuare, samt uppföljning efter en
  9. intervju

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-12-12
Projektnamn: Från rådgivning till anställning och/eller vidare utbildning
Sökande: Skånes Horn av Afrika, 802455-4605
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, regionalfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i regionalfonden då den såväl gynnar utvecklingen i stadsnära områden som på landsbygden. Målgruppen finns i stadsnära område till stor del.
Insatsområde: Social inkludering
Bedömning:  Ansökan får 340 poäng (avslagsnivå 300 poäng)
LAG:s motivering: Ett projekt som är väl förankrat i såväl verkligheten som i den forskning som finns på området. Med ett intensivt arbete under projekttiden finns stora möjligheter till goda resultat som kan ge effekter på lång sikt såväl på individnivå som för samhället. Insatsen passar väl in i Skånes Ess strategi 2014-2020
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 484 899 kr, varav 324 882 kr finansieras med projektstöd och 160 067 kr finansieras med LAG-pott. Ansökan är med schablon om 40% till övriga utgifter .
LAG finansierar 100 % av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd vilket gör att projektet är fullfinansierat.

 

Dela: