Nyheter

Halvtidsutvärdering

Publicerades den 18 december 2019

Under hösten har Tina Jönsson, en extern utvärderare, genomfört en halvtidsutvärdering för att undersöka:

  • Den lokala uppfattningen om leadermetodens ändamålsenlighet.
  • På vilket sätt leadermetoden har bidragit till att skapa lokal utveckling.

Syftet med utvärderingen var att visa utfallet av LAG:s arbete och se att sker i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin på ett effektivt sätt. Elva kvalitativa telefonintervjuer med representanter från de organisationer som varit med och tagit fram Skånes Ess strategi inför leaderperioden 2014–2021 genomfördes. Det skickades även ut en kortare enkät till medlemmar i föreningen Skånes Ess.
Halvtidsutvärderingen gjordes med ett utifrånperspektiv och behandlade ej projektens resultat och indikatoruppfyllelse.

Rapporten lyfter bland annat att en förväntan inför perioden var att öka antalet initiativ och att nå ut till nya aktörer på landsbygden. I utvärderingen lyftes fram många exempel på nya initiativ som startat på landsbygden tack vare leadermedel, och att Leader är en bra metod för att stödja initiativ och ge möjlighet för aktörer att testa nya idéer.

Det kom också fram många exempel på olika resultat och ”ringar på vattnet” som leadermetoden och Skånes Ess bidragit till på landsbygden. Ett bra betyg för att metoden fungerar är när det funnits drivkraft och styrfart i initiativen och att initiativen fortsatt även efter projektavslut. Uppfattningen var att Skånes Ess nått nya aktörer, men att det kan göras mer för att nå ut till fler. Skånes Ess kan även bli bättre på att lyfta fram projekt som fått leadermedel och visa vad leadermetoden leder till. Ofta är det projekten som står i fokus och får publicitet, medan Skånes Ess är i bakgrunden.

Ladda ner hela rapporten

 

Dela: