Inspiration

Hallå där, Fredrik Federley!

Publicerades den 20 mars 2020

Hur viktigt är Leader och leadermetoden för landsbygden i Sverige?

”Leaderprojekt är ett viktigt verktyg för utveckling i hela Sverige. Oaktat ifall du är i staden eller på landet så samlas näringsidkare och företagare för att tillsammans vara med och diskutera och utveckla sina förutsättningar. Det kan vara köpmannaföreningen eller företagsföreningen i ens område. Men även på landsbygden behövs dessa sammanslutningar så att man kan gemensamt diskutera och driva fram de förutsättningar och den infrastruktur som krävs för att man ska kunna utveckla sitt företagande.”

Ser du skillnader mellan hur Leader verkar i Sverige och i andra EU-länder?

”Vi har mycket att lära av hur man arbetar med lokal utveckling i andra länder. Men vi har också många bra exempel i Sverige som andra länder också kan inspireras av. Men bland annat borde vi än mer kunna arbeta med att lyfta fram lokala stoltheter. Det kan handla om mat, naturupplevelser eller någon innovation som gjort trakten känd. Ett känt exempel i Sverige är Gnosjöandan – men jag är övertygad att det finns fler sådana koncept som med hjälp av leaderprojekt kan utvecklas.”

Vilka utmaningar står den svenska landsbygden inför?

”Den svenska landsbygden står egentligen inför liknande utmaningar som svenska småstäder, men också större städer står inför. Det handlar om befolkningstillväxten, jobben och fritidssysselsättningar. Lösningarna ser dock inte likadana ut från stad till landsbygd. Vi behöver stärka möjligheten till att starta och driva företag för fler jobb på landsbygden. Landsbygden kommer vara en nyckel i den gröna omställningen och dessa möjligheter måste vi nyttja.

Hur resursstark är vår svenska landsbygd, i jämförelse med andra europeiska länder?

”Den svenska landsbygden är resursstark på många sätt. Inte minst för att den har produkter som kommer vara än mer eftertraktade när samhället ska ställas om i grön riktning. Det handlar om skogsråvara men inte minst om den klimatsmarta maten. Men den svenska landsbygden har också en mycket annan viktig resurs, dess människor. På den svenska landsbygden finns många föreningar och grupper av människor som tillsammans skapar förutsättningar från allt från idrottsaktiviteter till fiberutbyggnad och underhåll av den mindre vägarna. Dessa människor och deras engagemang är – tror jag – den största resursen som finns på den svenska landsbygden. Det är dessa krafter som vi också måste stärka.”

– Fredrick Federley (C)

ledamot i Europaparlamentet

Suppleant AGRI – Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Intervju: Maria Lundgren, Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Dela: