Nyheter

Information till projekt med anledning av covid-19

Publicerades den 30 mars 2020

Vad gäller för er som får projektstöd inom lokalt ledd utveckling?

Under nu rådande omständigheter med corona/covid-19 är det sannolikt att projekt kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad.

Det finns ändå möjlighet att godkänna dessa kostnader om de är kopplade till projektet, bedöms som rimliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. En bedömning kommer att göras av Jordbruksverket i det enskilda fallet.

Projekt uppmuntras att i så stor utsträckning som möjligt försöka begränsa kostnaderna för de aktiviteter som inte kan genomföras eller genomföra aktiviteter i alternativ form, exempelvis digitalt. Skulle konsekvenserna påverka projekt i så stor grad att det finns risk att målen inte uppfylls ber vi er att kontakta leaderkontoret för att diskutera möjliga lösningar.

Dela: