Beviljade projekt

Värna Hanöbuktens grunda bottnar

Publicerades den 1 oktober 2020

Projektägare: Patrik Svensson, enskild firma

Många har ingen aning om hur livet under ytan i Hanöbukten faktiskt ser ut. I det här projektet skapas folkbildande undervattensfilm, skylt- och anslagsmaterial om Hanöbuktens grunda bottnar som ekosystem samt reproduktions- och uppväxtområde för fisk.

Kustnära i Hanöbukten finns vajande tångskogar och ålgräsängar med bland annat havsgråsuggor och pungräkor som är fiskmat till tångspiggar och smörbultar ett stenkast från strandkanten. Tångspiggar, smörbultar och andra små fiskar blir i sin tur mat till gäddor och torskar. Brackvattensmiljöer i Hanöbukten behöver värnas eftersom skador kan vara svåra och väldigt dyra att reparera. Många arter i Östersjön lever på gränsen i sina utbredningsområden när det gäller salthalt och
tillgången på ljus. Just i detta gränslandet är växter och djur extra känsliga för störningar som hotar deras
existens.

En förstudie som gjordes 2019 visar på intresse från kommuner, kustråd med flera att ha ett kunskapsmaterial om Hanöbuktens bottnar att tillgå. Materialet ska belysa både värden och de hot som finns mot ekosystemet samt visa på människans roll och vad den enskilda individen kan göra för att skydda dessa värdefulla områdena. Det handlar dels om vackra bilder på ett levande och välmående ekosystem. Det vanligaste budskapet idag är dessvärre att allt är dött och eländigt i Hanöbukten, så då är det extra viktigt att visa att det finns fina välfungerande platser kvar. Det handlar också om att visa på den nedskräpning som enskilda individen gör. Kolapappret eller cigarettfimpen med
mera, föremål som av oaktsamhet eller slarv hamnar i havet.  Vidare ges exempel på mekaniskt slitage. Vad händer med de grunda bottnarna när båtar och vattenskotrar far fram i höga hastigheter? Vilka skador kan en ankarkätting och ett
ankare göra på bottnen när de dras fram och tillbaka?

Slutprodukten ska vara tillgänglig för allmänheten och spridas genom föreläsningar, sociala medier och webben samt användas av samarbetspartners. Den ska också finnas tillgänglig för undervisning i till exempel förskolor, skolor och naturskolor samt föreningar.

Mål

  • Film som beskriver Hanöbuktens grunda bottnar
  • Informationsmaterial i form av ”teasers” i sociala medier.
  • Informationsmaterial i form av skyltar och skyltar
  • Föreläsning och filmvisning

Samarbeten

Representanter från Kristianstads och Bromölla kommun, Kustrådet Tosteberga, föreningen forskare, kustråd och företag i Samverkan för Hanöbukten.

Tångräka, Foto: Patrik Svensson, Åhus

Tångräka. Foto: Patrik Svensson, Åhus

 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 20-09-23
Projektnamn:
Värna Hanöbuktens grunda bottnar
Sökande: Patrik Svensson, 640620-1795, enskild firma
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar områden på landsbygden och kommer många till del såsom besökare, boende längs med kusten och kommunerna i området.
Insatsområde: Land/Vatten
Bedömning:  Ansökan får 298 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
LAG:s motivering: ” Genom projektet synliggörs de hot som finns mot Hanöbuktens grunda bottnar. Genom den framtagna produkten bidrar det till en ökad kompetens och ett höjt engagemang för den aktuella naturmiljön. Detta förstärks genom att produkten ska användas i olika sammanhang och för olika målgrupper. Projektet passar väl in i Skånes Ess strategi och bidrar till målen för 2014–2020.”
Budget / Finansiering: Projektets totala budget är 219 061 kr, varav 146771 kr finansieras med projektstöd och 72 290 kr finansieras av LAG-pott.
LAG finansierar 100% av de faktiska utgifterna med LAG-pott och projektstöd och därmed är projektet fullfinansierat.

Dela: