Beviljade projekt

Upptäck Skånes gröna hjärta

Publicerades den 27 augusti 2021

Projektägare: Stiftelsen Wanås utställningar

Detta är ett platsutvecklings- och samverkansprojekt mellan  aktörer inom besöksnäringen och Östra Göinge kommun. Projektet ska synliggöra och framhålla bygdens omgivningar som en styrka och potential för tillväxt genom den natur- och upplevelseturism som erbjuds.

Projektets syfte är att stärka platsens identitet och skapa en attraktiv bild av Östra Göinge med hjälp av tre ”dragare” som tillsammans med femton ytterligare aktörer visa på olika pärlor i området.

Projektet ska:

  • Skapa 15 kortfilmer som publiceras under säsongen 2022. Tre dragare x 5 ”pärlor”
  • Minst 21 aktörers deltagande
  • Minst 54 nya samarbeten har skapats
  • Kompetensutveckling för ”dragarna” och ”pärlorna”
  • ”Dragare” och ”pärlor” har genomgått innovationssprinten ToY Imagine (HKr)

Samarbeten

Östra Göinge kommun, Immelns Canoe Center, Stiftelsen Wanås utställningar, Tydingesjöns camping samt uppbyggnad av samverkan med ytterligare 15 aktörer

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 21-05-04
Projektnamn: Upptäck Skånes gröna hjärta
Sökande: Wanås utställningar
Journalnummer: 2021-884
B Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden – genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar näringsverksamhet och besök på landsbygden. Insatsen kommer många verksamma på landsbygden samt besökare till del.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 285 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Motivering: ”Detta är ett ambitiöst projekt med en innovativ ansats och samarbete med många olika parter såväl ideella som privata och offentliga. Stora aktörer inom besöksnäringen lyfter och drar med andra aktörer i ett spännande utvecklingsarbete och deltagande i kompetensutveckling inom sin näring. Kopplingen med ToY Imagine och Högskolan Kristianstad är ett spännande och
nytt grepp inom besöksnäringen som kommer många aktörer till del. Det identitetsskapandet i projektet är en viktig del och projektet passar väl in i Skånes Ess strategi samt bidrar till målen för 2014–2020 (2014-2022).”
Budget / Finans: Projektets totala budget är 1 207 411 kr, varav 808 965 kr finansieras med projektstöd, 100 000 kr finansieras av Stiftelsen RUTH och 298 446 kr finansieras av Östra Göinge kommun, varav 163 155 kr är offentlig resurs. LAG finansierar 67 % av de faktiska utgifterna med projektstöd och tillsammans med övrig offentlig finansiering är projektet fullfinansierat.
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i Östra Göinge och Skånes Ess, är allmännyttigt och kommer många till del i området. Insatsen är starkt identitetsskapande för området, är innovativt med nya tankar kring samarbete och kompetensutvecklande åtgärder för stora som små inom besöksnäringen och projektet innebär goda förutsättningar för utvecklingen på landsbygden i nordöstra Skåne.

Observera att det formella beslutet om godkännande ännu ej är fattat av Jordbruksverket.

Dela: