LAG-möten

Tider för LAG-möten våren 2022

Publicerades den 15 november 2021

Det är vår lokala styrelse, LAG, som bedömer vilka projekt som får stöd. Komplett ansökan steg 2 måste vara inlämnad sex veckor innan möte för att behandlas. Våren 2022 är följande datum avsatta för LAG-möten:

  • 3 mars
  • 5 april
  • 24 maj

 Läs här hur du gör en ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling.

Dela: