Beviljade projekt

Långhalmströska

Publicerades den 29 juni 2022

Projektet avser att utveckla och bygga en ändamålsenlig långhalmströska för framställning av takhalm till kulturbyggnader.

Framställning av långhalm är idag begränsad främst beroende på att tröskningen är en flaskhals. Genom att kunna erbjuda en effektiv och rationell tröskning ges incitament till en ökad lokal/inhemsk produktion av takhalm och inspirera andra att bygga liknande tröskor. Finns tillgång till takhalm bidrar det till bevarandet av ett urgammalt hantverk som haft en stark förankring, särskilt på den skånska landsbygden.

Samarbeten: Länsstyrelsen Skåne, Föreningen Allkorn. Skånes hembygdsförbund, Albo härads hembygdsförening, Gärds härads hembygdsförening, Föreningen Skånska Gårdar, Föreningen Skånska Möllor, Skånes hemslöjdsförbund, lokala odlare, taktäckare, innovatörer, forskare, Riksantikvarieämbetet, ArbetSam (Arbetslivsmuséernas samarbetsorgan), Småbrukarna och Nätverket Svenska kulturlandskap.

Webb: www.blaherremolla.se

Projektfakta och bedömning

Datum för LAG-beslut: 22-04-05
Projektnamn: Långhalmströska
Sökande:  Blåherremöllas Vänner, 802493-4633
Journalnummer:  2022-180
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom lokalt ledd utveckling, landsbygdsfonden –genomförande. Insatsen bedöms ligga i landsbygdsfonden då insatserna gynnar många som verkar på landsbygden.
Insatsområde: Korskopplingar
Bedömning: Ansökan får 320 poäng (avslagsnivå 260 poäng)
Motivering:  ”Ett projekt som ligger i tiden och i linje med Leaders själ. T.ex. är bevarandet av gammal kunskap och inte minst kulturhistorisk sådan oerhört viktig. Även att sprida detta har i grund och botten en betydligt större betydelse än vad många anar och med rätt ansats och rätta ingångsvärden ser vi positivt på detta. Projektet bidrar till målen i Skånes Ess strategi 2014-2020”.
Budget / Finansierng: Projektets totala budget är 556 250kr, varav 372 687 kr finansieras med projektstöd och 183 563kr finansieras av Länsstyrelsen i Skåne (ÖOS).
Motivering stödnivå: LAG fastställer stödnivån till 100% med motivering att projektet bedöms vara till nytta för många i området, är allmännyttigt och kommer många till del. Insatsen är starkt identitetsskapande för området och kompetensutvecklande för åtgärder som gynnar utveckling i nordöstra Skåne.

Dela: