Aktiviteter

Läget Landet 2019

Publicerades den 24 april 2019

Den 14 maj står flera intressanta inspiratörer redo på konferensen Läget Landet för att belysa den sociala hållbarhetens betydelse för ett demokratiskt samhälle. Dessutom koras årets leaderprojekt i Skånes Ess. I år är platsen Lyngby Gård.

Programmet har en bredd över flera perspektiv av social hållbarhet. Bland annat förs ett samtal med Simon Dagson från Nässjö kommun om hur de använder sig av medborgarbudget för delaktighet och skapande. Ali Alabdallah belyser hur det är att vara nyanländ arbetssökande i Sverige. Ylva Saarinen presenterar resultat av en undersökning om ungdomars inflytande och delaktighet i samhället samt visar på eventuella skillnader mellan olika geografiska områden. Region Skånes utredare Ida L Karlsson, Corey Ragosnig och Christian Lindell gör ett nedslag i de resultat av skånsk utveckling som ses just nu samt utmaningar och styrkor med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin.

På kvällen kommer årets leaderprojekt i Skånes Ess att koras. Vinnaren tilldelas Kronhjorten samt en prissumma för kompetensutveckling. Priset uppmärksammar satsningar som engagerar stort lokalt och stärker nordöstra Skåne.

De nominerade projekten är:

Mötesplats Balsby
Klubbstugan med tillhörande grönområde i byn rustades upp. Genom gemensamma krafter och stort engagemang skapades en mötesplats för samvaro i brytpunkten mellan landsbygd och stad.

Klubb Sonya – vägen in
Klubb Sonya arbetar med att få fler utlandsfödda flickor och kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet. Projektet syftar till att minska utanförskap och minska avståndet till arbetsmarknaden för kvinnorna.

Hola Lake Immeln
Hola Lake (Holistic Approach in Lake Restoration) siktar på att förbättra den ekologiska statusen i sjöar genom att utveckla restaureringsmetoder med ett holistiskt synsätt och utbyta erfarenheter mellan Sverige och Finland.

När: 14 maj, kl. 14.00-20.00
Plats: Lyngby gård, Södra Lyngbyvägen 165, 297 92 Everöd
För vem? Boende och verksamma i nordöstra Skåne
Program: www.skanesess.se/lagetlandet
Anmälan: till anmälningsformuläret!
Frågor: Ställs till Ellen Stenberg på 070-365 99 50 eller info@skanesess.se

Ladda ner programmet

Om Läget landet

Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill Skånes Ess visa på det engagemang som boende och verksamma besitter, och de synergier som kopplingen mellan stad och land kan ge. Läget Landet arrangerades för första gången den 31 maj 2018. Läget Landet är ett LAG-ägt leaderprojekt med finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden. Fakta om projektet finns här.

Dela: